Back to top

CONDICIONS D’ÚS

Llegiu aquest apartat detingudament atès que conté els termes i condicions legals que un accepta al visitar aquest lloc.

Propietat dels materials de el lloc

Llevat que s’indiqui el contrari, RIM Empordà és la propietària de tots drets d’autor i de les bases de dades relatives a el lloc i als seus continguts. No podrà publicar, distribuir, extreure, reutilitzar ni reproduir cap part de el lloc de cap manera material (incloent-hi la fotocòpia o l’emmagatzematge en format electrònic) diferent a l’estipulat en la llicència d’ús limitat indicada en la nostra advertència de drets d’autor o de conformitat amb el permès per la legislació aplicable

Disponibilitat del lloc

Hem curat al màxim la preparació del lloc. No obstant, atès que hi ha determinades qüestions tècniques alienes al nostre control, no podem garantir que l’accés a el lloc estarà disponible en tot moment.

Drets d’autor

Els drets d’autor sobre els continguts d’aquestes pàgines són dins de RIM Empordà. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de qualsevol manera diferent a l’especificat en els següents permisos:

Llicència de còpia per a ús personal:

Mentre es trobi visitant-la, podrà realitzar còpies de el lloc sempre que es tracti d’actes puntuals necessaris, i podrà així mateix imprimir per al seu ús personal la part del lloc que resulti raonable per a fins privats.

Llicència de recòpia per a fins limitats:

Podrà recopiar el material per a l’ús individual d’altres tercers i per a la seva informació personal exclusivament, en l’enteniment, però, que:

  1. Un reconeix que les pàgines web de RIM Empordà són la font del material. Haurà d’incloure aquest reconeixement juntament amb l’URL principal del lloc web de RIM Empordà (https://rimemporda.com) en tota còpia del material; i
  2. Haurà de comunicar al tercer en qüestió que aquestes condicions li són aplicables i que estarà obligat al seu compliment. Aquesta llicència d’recòpia no autoritza la incorporació total o parcial de l’material en altres treballs o publicacions, ja sigui en format paper, per mitjà electrònic o de qualsevol altra forma. En particular (a títol il·lustratiu exclusivament) no podrà distribuir-se ni copiar cap part de les pàgines del lloc web de RIM Empordà per a fins comercials.

Cap part del lloc web de RIM Empordà podrà ser objecte de reproducció, transmissió o emmagatzematge en cap altre lloc web o en altres sistemes de recuperació electrònica.

Enllaços externes

Ocasionalment, podrem incloure enllaços a altres llocs web. Aquests vincles es faciliten a efectes de referència exclusivament. No assumim cap tipus de responsabilitat pel que fa a el contingut d’aquestes pàgines web o pel que fa a la seva disponibilitat i, en aquest sentit, no serem responsables de cap manera de cap tipus de pèrdues o danys en què vostè. Pugui incórrer a conseqüència de l’ús que realitzi d’aquests llocs web. Si decideix accedir als llocs web a través dels vincles inclosos, estarà actuant pel seu propi compte i risc.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Ocasionalment, podrem incloure enllaços a altres llocs web. Aquests vincles es faciliten a efectes de referència exclusivament. No assumim cap tipus de responsabilitat pel que fa a el contingut d’aquestes pàgines web o pel que fa a la seva disponibilitat i, en aquest sentit, no serem responsables de cap manera de cap tipus de pèrdues o danys en què vostè. Pugui incórrer a conseqüència de l’ús que realitzi d’aquests llocs web. Si decideix accedir als llocs web a través dels vincles inclosos, estarà actuant pel seu propi compte i risc.

Modificacions dels termes i condicions

En la mesura màxima del permès per llei, queden excloses totes les garanties (expresses i implícites) relatives a l’Lloc i al seu ús i contingut. Excepte en cas de negligència greu, mort o lesions personals que es derivin de la nostra negligència o productes o serveis defectuosos, excloem qualsevol tipus de responsabilitat davant de vostè. Per l’ús que faci d’aquest lloc.

Llei aplicable

Reservat el dret a modificar en qualsevol moment aquests Termes i Condicions d’Ús sense obligació de preavís a aquestes modificacions començaran a tenir efectes una vegada que els nous termes i condicions revisats hagin estat publicats en el lloc.

×